REGULAMIN

„CZWÓRBÓJ WAWERSKI  – CZTERY PORY ROKU 2015’’

1. CEL ZAWODÓW:

Upowszechnienie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców Warszawy.
Propagowanie popularnych dyscyplin sportu takich jak kolarstwo górskie, pływanie, biegi przełajowe, biegi narciarskie.

2. ORGANIZATORZY:

Urząd m.st. Warszawy Dzielnice Wawer;
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer;
Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej;
Klub Biegacza „Tempo”;

3. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

wyścigi kolarskie MTB – 23 maja 2015 r.;

zawody pływackie – 21 czerwca 2015 r.;

biegi przełajowe – 24 października 2015 r.

narty – informacja pojawi się 2 tygodnie przed zawodami

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

w imprezie może wziąć udział każdy chętny bez względu na wiek i płeć;
wymagane jest zaświadczenie lekarskie o zdolności danej osoby do uczestnictwa w imprezie sportowej o charakterze wytrzymałościowym lub oświadczenie o udziale  w zawodach na własną odpowiedzialność (dzieci i młodzież do lat 18 oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego). Oświadczenia można będzie wypełnić na miejscu w sekretariacie zawodów.

5. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:

W całorocznym cyklu odbędą się cztery imprezy wchodzące w skład czwórboju połączone wspólna punktacją generalna:

biegi narciarskie na dystansach  od 600 m. do 7.200 m.,. w zależności od kategorii wiekowej;
wyścigi kolarskie na rowerach górskich na dystansach od 3 km do 15 km w zależności od kategorii wiekowej;
zawody pływackie na dystansie 25 m lub 50 m stylem dowolnym w zależności od kategorii wiekowej;
biegi przełajowe – od 600 m do 5.000 m w zależności od kategorii wiekowej.
Do klasyfikacji generalnej wlicza się wyniki z wszystkich czterech zawodów.

Zawody odbywać się będą w następujących kategoriach:

KATEGORIA WIEKOWABIEGI NARCIARSKIEPŁYWANIEBIEGI PRZEŁAJOWEWYŚCIGI KOLARSKIE MTB
Do lat 9 dziewcząt
600 M.25 m st. dow.600 M. 2.500 m
1 okrążenie
Do lat 9 chłopców
600 M.25 m st. dow.600 M. 2.500 m
1 okrążenie
Do lat 12 dziewcząt
1200 M.25 m st. dow.1000 M.5.000 m
1 okrążenie
Do lat 12 chłopców1200 M.25 m st. dow.1000 M.5.000 m
1 okrążenie
Do lat 16 dziewcząt
3000 M.50 m st. dow.1500 M.10.000 m
1 okrążenie
Do lat 16 chłopców3000 M.50 m st. dow.1500 M.10.000 m
1 okrążenie
Do lat 19 dziewcząt4800 M.50 m st. dow.3000 M.10.000 m
1 okrążenie
Do lat 19 chłopców4800 M.50 m st. dow.3000 M.10.000 m
1 okrążenie
Do lat 40 kobiet7200 M.50 m st. dow.5000 M.15.000 m
1 1/2 okrążenia
Do lat 40 mężczyzn
7200 M.50 m st. dow.5000 M.15.000 m
1 1/2 okrążenia
Do lat 60 kobiet4800 M.50 m st. dow.5000 M.15.000 m
1 1/2 okrążenia
Do lat 60 mężczyzn
4800 M.50 m st. dow.5000 M.15.000 m
1 1/2 okrążenia
Powyżej 60 lat kobiet 3000 M.25 m st. dow.5000 M.10.000 m
1 okrążenie
Powyżej 60 lat mężczyzn3000 M.25 m st. dow.5000 M.10.000 m
1 okrążenie

Organizatorzy zastrzegają sobie inny podział kategorii w sytuacji małej ilości uczestników. Każda dyscyplina będzie oddzielnie punktowana wg. klucza:

MIEJSCEILOŚĆ PUNKTÓW
1100
290
380
470
560
650
745
840
935
1030
1125
1220
13-2515
UDZIAŁ5

Suma punktów z wszystkich czterech imprez decyduje o końcowej klasyfikacji.

6. NAGRODY:

Trzej najlepsi uczestnicy każdych zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają medale.

Trzech najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych w klasyfikacji końcowej otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy , a wśród tych uczestników, którzy startowali minimum w dwóch edycjach  w tym w finale, rozlosowane będą upominki.

Dla trzech najlepszych rodziny (minimum trzy osoby) ufundowane zostaną nagrody rzeczowa. Puchary otrzymają trzy najlepsze szkoły, które w całym cyklu zawodów będą reprezentowane przez największą ilość  osób. Daną szkołę mogą reprezentować uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice i dziadkowie uczniów.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy przybywają na zawody na własny koszt.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności  za wypadki w czasie zawodów oraz za zaistniałe kradzieże i rzeczy zaginione.

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz napoje dla uczestników na metach poszczególnych zawodów.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów oraz zachowanie porządku w czasie trwania imprez.

Uczestnicy imprezy mają obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych.